Uchwała nr XIII/127/11Rady Miejskiejz dnia 28 października 2011w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2011r w sprawie ustalenia opłaty w Przedszkolu Miejskim w Mroczy za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnegoNa podstawie art. 14 ust. 5 pkt.l w związku z art. 5c pkt. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 277, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219 poz. 1705, z 2010r. Nr 44 poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148 poz. 991 oraz z 2011r. Nr 106poz. 622 i Nr 112poz. 654,) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/127/11
Rady Miejskiej
z dnia 28 października 2011


w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2011r w sprawie ustalenia opłaty w Przedszkolu Miejskim w Mroczy za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt.l w związku z art. 5c pkt. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 277, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219 poz. 1705, z 2010r. Nr 44 poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148 poz. 991 oraz z 2011r. Nr 106poz. 622 i Nr 112poz. 654,) uchwala się, co następuje:


Pobierz uchwałę (104kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 249, poz. 2376 z dnia 2011-11-14

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (3 listopada 2011, 12:03:55)

Ostatnia zmiana: Dorota Kozłowska-Janiak (18 listopada 2011, 10:14:20)
Zmieniono: informacja o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1395