Uchwała nr III/19/10Rady Miejskiejz dnia 22 grudnia 2010w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2012 zadania pod nazwą: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza"Na podstawie art. 18 ust. I w związku zart. 7ust. l pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz.327; Nr 138 poz.974; Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) co następuje:

Uchwała nr III/19/10
Rady Miejskiej
z dnia 22 grudnia 2010


w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2012 zadania pod nazwą: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza"

Na podstawie art. 18 ust. I w związku zart. 7ust. l pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz.327; Nr 138 poz.974; Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) co następuje:


Pobierz uchwałę (88kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (11 stycznia 2011, 10:24:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1129