Uchwała nr III/18/10Rady Miejskiejz dnia 22 grudnia 2010zmieniająca uchwałę nr XX/49/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Mrocza do tworzonego Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajny i Pałuk oraz wskazania osoby do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Partnerstwo dla Krajny i PałukNa podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 200lr. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/18/10
Rady Miejskiej
z dnia 22 grudnia 2010


zmieniająca uchwałę nr XX/49/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Mrocza do tworzonego Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajny i Pałuk oraz wskazania osoby do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Partnerstwo dla Krajny i Pałuk

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 200lr. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) uchwala się, co następuje:


Pobierz uchwałę (86kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (11 stycznia 2011, 10:12:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1208