Uchwała nr III/14/10Rady Miejskiejz dnia 22 grudnia 2010w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2pkt. 4, pkt. 9 lit. „d", pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z2007r. Nr 48 poz. 327,Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111,Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z2009r. Nr 157, poz. 1240 zm.: z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, nr 96 poz. 620, Nr 152 poz. 1020) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/14/10
Rady Miejskiej
z dnia 22 grudnia 2010


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt. 4, pkt. 9 lit. „d", pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z2007r. Nr 48 poz. 327,Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111,Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z2009r. Nr 157, poz. 1240 zm.: z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, nr 96 poz. 620, Nr 152 poz. 1020) uchwala się, co następuje:


Pobierz uchwałę cz1 (2252kB) pdf
Pobierz uchwałę cz2 (5224kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 10, poz. 95 z dnia 2011-01-20

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (11 stycznia 2011, 07:58:34)

Ostatnia zmiana: Dorota Kozłowska-Janiak (8 lutego 2011, 12:09:16)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1217