Uchwała nr II/10/10Rady Miejskiejz dnia 3 grudnia 2010w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działek budowlanych położonych w m. MroczaNa podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 200lr. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art.37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z2004r. Nr 261, poz. 2603 zmiany z 2004r Nr 281 poz. 2782, z 2005r Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420 i Nr 175 poz. 1459 z 2006r Nr 104 poz. 708 oraz z 2008r Nr 220 poz. 1412 z 2009r Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz.335, Nr 42 poz. 340, Nr 98 poz. 817, Nr 161 poz. 1279, Nr 161 poz. 1281, Nr 206 poz. 1590 z 2010r Nr 28 poz. 146 i Nr 47 poz. 278) uchwala się co następuje:

Uchwała nr II/10/10
Rady Miejskiej
z dnia 3 grudnia 2010


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działek budowlanych położonych w m. Mrocza

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 200lr. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art.37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z2004r. Nr 261, poz. 2603 zmiany z 2004r Nr 281 poz. 2782, z 2005r Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420 i Nr 175 poz. 1459 z 2006r Nr 104 poz. 708 oraz z 2008r Nr 220 poz. 1412 z 2009r Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz.335, Nr 42 poz. 340, Nr 98 poz. 817, Nr 161 poz. 1279, Nr 161 poz. 1281, Nr 206 poz. 1590 z 2010r Nr 28 poz. 146 i Nr 47 poz. 278) uchwala się co następuje:


Pobierz uchwałę (72kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (17 grudnia 2010, 11:30:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1308