Uchwała nr II/8/10Rady Miejskiejz dnia 3 grudnia 2010w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej w MroczyNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) w związku z uchwałą Nr 1/4/10 z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie ilości komisji stałych Rady Miejskiej w Mroczy, ich nazw, zakresu działania i składu ilościowego uchwala się co następuje:

Uchwała nr II/8/10
Rady Miejskiej
z dnia 3 grudnia 2010


w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Mroczy

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) w związku z uchwałą Nr 1/4/10 z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie ilości komisji stałych Rady Miejskiej w Mroczy, ich nazw, zakresu działania i składu ilościowego uchwala się co następuje:


Pobierz uchwałę (70kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (17 grudnia 2010, 11:20:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1445