Uchwała nr XLIII/130/09Rady Miejskiejz dnia 30 grudnia 2009w sprawie: „Programu współpracy Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010”Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873, zm.: z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 110 poz. 123, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249, poz. 2109, z 2006r. Nr 94 poz. 651,z 2008r.Nr 209 poz. 1316, z 2009r. Nr 22 poz.120,Nr 19 poz. 100); uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIII/130/09
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie: „Programu współpracy Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010”

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873, zm.: z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 110 poz. 123, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249, poz. 2109, z 2006r. Nr 94 poz. 651,z 2008r.Nr 209 poz. 1316, z 2009r. Nr 22 poz.120,Nr 19 poz. 100); uchwala się, co następuje:


Pobierz uchwałe (204kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (11 stycznia 2010, 10:06:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1568