NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIII/128/09Rady Miejskiejz dnia 30 grudnia 2009w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009r.Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r , Nr 142 poz.1591. zm: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz,1271,Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz 1055 i Nr. 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420 / oraz, art. 188 ust. 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych /Dz. U. Nr.249, poz.2104 /,zm. Nr 169, poz. 1420 i 2006r Nr 45, poz. 319 ,Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. U12, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz.504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666, Nr 62, poz. 504 / uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIII/128/09
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r , Nr 142 poz.1591. zm: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz,1271,Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz 1055 i Nr. 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420 / oraz, art. 188 ust. 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych /Dz. U. Nr.249, poz.2104 /,zm. Nr 169, poz. 1420 i 2006r Nr 45, poz. 319 ,Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. U12, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz.504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666, Nr 62, poz. 504 / uchwala się, co następuje:


Pobierz uchwałe (1595kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (11 stycznia 2010, 09:59:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1242