NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/127/09Rady Miejskiejz dnia 18 grudnia 2009w sprawie przystąpienia do realizacji projektów konkursowych, nie wymagających wkładu własnego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu SpołecznegoNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52 poz. 420), art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593, Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 216, poz. 1367, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 65, poz. 554, Nr 69, poz. 590, Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 ), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLII/127/09
Rady Miejskiej
z dnia 18 grudnia 2009


w sprawie przystąpienia do realizacji projektów konkursowych, nie wymagających wkładu własnego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52 poz. 420), art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593, Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 216, poz. 1367, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 65, poz. 554, Nr 69, poz. 590, Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 ), uchwala się co następuje:


Pobierz uchwałe (170kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (31 grudnia 2009, 11:52:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1547