NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI/121/09Rady Miejskiejz dnia 27 listopada 2009w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych – przeznaczonych na drogi położone w Rościminie gm. Mrocza na rzecz Gminy Mrocza od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w BydgoszczyNa podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLI/121/09
Rady Miejskiej
z dnia 27 listopada 2009


w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych – przeznaczonych na drogi położone w Rościminie gm. Mrocza na rzecz Gminy Mrocza od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241) uchwala się co następuje:


Pobierz uchwałę (83kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (4 grudnia 2009, 09:21:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1505