Uchwała nr XL/117/09Rady Miejskiejz dnia 30 października 2009w sprawie przyjęcia z budżetu Powiatu Nakielskiego pomocy finansowej oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą MroczaNa podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52 poz. 420) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539 zm. z 2008r. Nr 220, poz. 1419; z 2009r. Nr 1, poz. 2 i Nr 56, poz. 458)

Uchwała nr XL/117/09
Rady Miejskiej
z dnia 30 października 2009


w sprawie przyjęcia z budżetu Powiatu Nakielskiego pomocy finansowej oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Mrocza

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52 poz. 420) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 88 poz. 539 zm. z 2008r. Nr 220, poz. 1419; z 2009r. Nr 1, poz. 2 i Nr 56, poz. 458)


Pobierz uchwałę (134kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (6 listopada 2009, 14:15:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1446