Uchwała nr XL/116/09Rady Miejskiejz dnia 30 października 2009w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w MroczyNa podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203i Nr 167 poz. 1759 z 2005r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 z 2006r Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52 poz. 420)

Uchwała nr XL/116/09
Rady Miejskiej
z dnia 30 października 2009


w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203i Nr 167 poz. 1759 z 2005r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 z 2006r Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52 poz. 420)


Pobierz uchwałę (136kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (6 listopada 2009, 14:12:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1371