Uchwała nr XL/115/09Rady Miejskiejz dnia 30 października 2009w sprawie określenia podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203i Nr 167 poz. 1759 z 2005r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 z 2006r Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 5 i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. 2006 r. Nr 121, poz. 844; zm. z 2006 Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz.1635, Nr 249 poz.1828, Nr 251 poz.1847, Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz.1828; z 2008 Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730; z 2009 Nr 56 poz. 458 i Nr 223 poz. 1463), a także Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatków i opłatach lokalnych w 2010r. (M. P. Nr 52 poz. 742) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010r. (M. P. Nr 67 poz. 872 )

Uchwała nr XL/115/09
Rady Miejskiej
z dnia 30 października 2009


w sprawie określenia podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203i Nr 167 poz. 1759 z 2005r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 z 2006r Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 5 i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. 2006 r. Nr 121, poz. 844; zm. z 2006 Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz.1635, Nr 249 poz.1828, Nr 251 poz.1847, Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz.1828; z 2008 Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730; z 2009 Nr 56 poz. 458 i Nr 223 poz. 1463), a także Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatków i opłatach lokalnych w 2010r. (M. P. Nr 52 poz. 742) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010r. (M. P. Nr 67 poz. 872 )


Pobierz uchwałę (156kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (6 listopada 2009, 14:11:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1511