Uchwała nr XL/114/09Rady Miejskiejz dnia 30 października 2009w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkasoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, i z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 146, poz.1055 i z 2007 r Nr 173, poz.1218 z 2008r Nr 180 poz.111 i Nr 223 poz.1458, z 2009 r Nr 52 poz.420) oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200 poz.1682, zm. Dz. U. z 2002 r Nr 216 ,poz.1826 , z 2005 r Nr 143,poz.1199 i Nr 164, poz.1365 Nr 179 poz. 1484 z 2006 r Nr 245 poz.1775 i Nr 249 poz.1825 z 2008 r Nr 116, poz.730 , z 2009r. Nr 56, poz.458)

Uchwała nr XL/114/09
Rady Miejskiej
z dnia 30 października 2009


w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, i z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 146, poz.1055 i z 2007 r Nr 173, poz.1218 z 2008r Nr 180 poz.111 i Nr 223 poz.1458, z 2009 r Nr 52 poz.420) oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200 poz.1682, zm. Dz. U. z 2002 r Nr 216 ,poz.1826 , z 2005 r Nr 143,poz.1199 i Nr 164, poz.1365 Nr 179 poz. 1484 z 2006 r Nr 245 poz.1775 i Nr 249 poz.1825 z 2008 r Nr 116, poz.730 , z 2009r. Nr 56, poz.458)


Pobierz uchwałę (139kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (6 listopada 2009, 14:08:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1618