NULL string(0) ""

Uchwała nr XL/113/09Rady Miejskiejz dnia 30 października 2009w sprawie poboru podatku rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkasoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, i z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128 , Nr 146, poz.1055, i z 2007 r Nr 173, poz.1218 z 2008 r Nr 180 poz.111 i Nr 223 poz.1458, z 2009 r Nr 52 poz.420 ) oraz art. 6 ust. 3 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( tj. Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969,zm. Nr 191 poz.1412, Nr 245,poz.1775 , Nr 249, poz.1825 z 2007 r Nr 109, poz.747 , z 2008 r Nr 116, poz.730 i Nr 237, poz.1655 oraz z 2009 r Nr 56, poz.458 )

Uchwała nr XL/113/09
Rady Miejskiej
z dnia 30 października 2009


w sprawie poboru podatku rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, i z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128 , Nr 146, poz.1055, i z 2007 r Nr 173, poz.1218 z 2008 r Nr 180 poz.111 i Nr 223 poz.1458, z 2009 r Nr 52 poz.420 ) oraz art. 6 ust. 3 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( tj. Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969,zm. Nr 191 poz.1412, Nr 245,poz.1775 , Nr 249, poz.1825 z 2007 r Nr 109, poz.747 , z 2008 r Nr 116, poz.730 i Nr 237, poz.1655 oraz z 2009 r Nr 56, poz.458 )


Pobierz uchwałę (157kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (6 listopada 2009, 14:05:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1542