Uchwała nr XL/111/09Rady Miejskiejz dnia 30 października 2009zmieniająca uchwałę nr XXX/303/24/02 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2002r w sprawie wyposażenia w majątek jednostek organizacyjnych gminy Mrocza przez przekazanie w trwały zarząd mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy MroczaNa podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203i Nr 167 poz. 1759 z 2005r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 z 2006r Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r Nr 52 poz. 420)

Uchwała nr XL/111/09
Rady Miejskiej
z dnia 30 października 2009


zmieniająca uchwałę nr XXX/303/24/02 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2002r w sprawie wyposażenia w majątek jednostek organizacyjnych gminy Mrocza przez przekazanie w trwały zarząd mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Mrocza

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203i Nr 167 poz. 1759 z 2005r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 z 2006r Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r Nr 52 poz. 420)


Pobierz uchwałę (161kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (6 listopada 2009, 13:51:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 985