NULL string(0) ""

Uchwała nr XL/104/09Rady Miejskiejz dnia 30 października 2009w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXV/269/98 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 kwietnia 1998r. w sprawie zbywania nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymiNa podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591, z 2002r Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 11poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003r Nr.80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005r Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz. 1457z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 i z 2009r Nr 52 poz. 420)

Uchwała nr XL/104/09
Rady Miejskiej
z dnia 30 października 2009


w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXV/269/98 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 kwietnia 1998r. w sprawie zbywania nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591, z 2002r Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 11poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003r Nr.80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005r Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz. 1457z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 i z 2009r Nr 52 poz. 420)


Pobierz uchwałę (150kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (6 listopada 2009, 13:19:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 838