NULL string(0) ""

Uchwała nr XL/101/09Rady Miejskiejz dnia 30 października 2009w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009r.Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym / Dz. U z 2001r , Nr 142 poz. 1591. zm: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz 1055 i Nr. 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 / oraz, art. 188 ust. 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych / Dz. U Nr.249, poz.2104 /,zm. Nr 169, poz. 1420 i 2006r Nr 45, poz. 319 ,Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 /

Uchwała nr XL/101/09
Rady Miejskiej
z dnia 30 października 2009


w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym / Dz. U z 2001r , Nr 142 poz. 1591. zm: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz 1055 i Nr. 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 / oraz, art. 188 ust. 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych / Dz. U Nr.249, poz.2104 /,zm. Nr 169, poz. 1420 i 2006r Nr 45, poz. 319 ,Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 /


Pobierz pełną treść informacji (1297kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (6 listopada 2009, 12:49:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 707