Uchwała nr XXXIX/97/09Rady Miejskiejz dnia 25 września 2009w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkasoNa podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 zm. z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, i z 2005 r Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457 oraz z 2006 r Nr 17 poz.128, Nr 146, poz.1055, i z 2007 r Nr 173, poz.1218 , z 2008 r Nr 180 poz.111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r Nr 52 poz.420) oraz art.5 i art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz.844 zm. z 2006 r Nr 220, poz.1601, Nr 226, poz.1635, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847 i z 2008 r Nr 93, poz.585, Nr 116, poz.730 z 2009 r Nr 56 poz.458 i Nr 223, poz. 1463) a także Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ( MP Nr 52 poz. 742), uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XXXIX/97/09
Rady Miejskiej
z dnia 25 września 2009


w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 zm. z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, i z 2005 r Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457 oraz z 2006 r Nr 17 poz.128, Nr 146, poz.1055, i z 2007 r Nr 173, poz.1218 , z 2008 r Nr 180 poz.111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r Nr 52 poz.420) oraz art.5 i art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz.844 zm. z 2006 r Nr 220, poz.1601, Nr 226, poz.1635, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847 i z 2008 r Nr 93, poz.585, Nr 116, poz.730 z 2009 r Nr 56 poz.458 i Nr 223, poz. 1463) a także Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ( MP Nr 52 poz. 742), uchwala się, co następuje :


Pobierz uchwałę (161kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (2 października 2009, 11:06:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1085