Uchwała nr XXXIX/93/09Rady Miejskiejz dnia 25 września 2009w sprawie zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej działka nr 246/45 położonej w Mroczy przy ul. PolnejNa podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203i Nr 167 poz. 1759 z 2005r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 z 2006r Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r Nr 52 poz. 420) oraz art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 zmiany z 2004r Nr 281 poz. 2782, z 2005r Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420 i Nr 175 poz. 1459 z 2006r Nr 104 poz. 708 oraz z 2008r Nr 220 poz. 1412) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXIX/93/09
Rady Miejskiej
z dnia 25 września 2009


w sprawie zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej działka nr 246/45 położonej w Mroczy przy ul. Polnej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203i Nr 167 poz. 1759 z 2005r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 z 2006r Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r Nr 52 poz. 420) oraz art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 zmiany z 2004r Nr 281 poz. 2782, z 2005r Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420 i Nr 175 poz. 1459 z 2006r Nr 104 poz. 708 oraz z 2008r Nr 220 poz. 1412) uchwala się co następuje:


Pobierz uchwałę (132kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (2 października 2009, 10:34:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 959