NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/13/09Rady Miejskiejz dnia 27 lutego 2009w sprawie zmiany Statutu Gminy MroczaNa podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78 poz. 483) i art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; ze zm. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,.Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568,.z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz 1203,zm. z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz.1457, zm. z 2006r.Nr 17 poz. 128 i Nr 146, poz. 1055 , z 2007r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008r Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458);

Uchwała nr XXXII/13/09
Rady Miejskiej
z dnia 27 lutego 2009


w sprawie zmiany Statutu Gminy Mrocza

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78 poz. 483) i art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; ze zm. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,.Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568,.z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz 1203,zm. z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz.1457, zm. z 2006r.Nr 17 poz. 128 i Nr 146, poz. 1055 , z 2007r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008r Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458);


Pobierz uchwałę (156kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (12 marca 2009, 10:48:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1417