Uchwała nr XXIX/136/08Rady Miejskiejz dnia 19 grudnia 2008zmieniająca Uchwałę Nr XXII/178/96 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 18 grudnia 1996r. w sprawie przekazania mienia komunalnego jednostkom pomocniczym Gminy Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142 poz1591 zm. z 2002r Dz.U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806 z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005r Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457 z 2006r Nr 17 poz.128, Nr 146 poz. 1055, z 2007r Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180 poz. 1111);

Uchwała nr XXIX/136/08
Rady Miejskiej
z dnia 19 grudnia 2008


zmieniająca Uchwałę Nr XXII/178/96 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 18 grudnia 1996r. w sprawie przekazania mienia komunalnego jednostkom pomocniczym Gminy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142 poz1591 zm. z 2002r Dz.U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806 z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005r Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457 z 2006r Nr 17 poz.128, Nr 146 poz. 1055, z 2007r Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180 poz. 1111);


Pobierz uchwałę (152kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (7 stycznia 2009, 14:47:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1396