NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/127/08Rady Miejskiejz dnia 28 listopada 2008w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 69/2 położonej w miejscowości DrążnoNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113,poz.954, Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 18076, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128);

Uchwała nr XXVIII/127/08
Rady Miejskiej
z dnia 28 listopada 2008


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 69/2 położonej w miejscowości Drążno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113,poz.954, Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 18076, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128);


Pobierz uchwałę (422kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (11 grudnia 2008, 11:49:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1591