Uchwała nr XVI/110/07Rady Miejskiejz dnia 31 grudnia 2007w sprawie zaciągniętego kredytu komercyjnego krótkoterminowego inwestycyjnego na zadania współfinansowane ze środków SPO w 2007 r. pod nazwą: 1. „Remont i modernizacja wraz z rozbudową Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. c ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 zm.: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128/ oraz art. 82 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych/ Dz. U. Nr 249 poz. 2104 zm., Nr 169 poz. 1420 i 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381 i nr 249 poz. 1823/,

Uchwała nr XVI/110/07
Rady Miejskiej
z dnia 31 grudnia 2007


w sprawie zaciągniętego kredytu komercyjnego krótkoterminowego inwestycyjnego na zadania współfinansowane ze środków SPO w 2007 r. pod nazwą: 1. „Remont i modernizacja wraz z rozbudową Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. c ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 zm.: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128/ oraz art. 82 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych/ Dz. U. Nr 249 poz. 2104 zm., Nr 169 poz. 1420 i 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381 i nr 249 poz. 1823/,


Pobierz (182kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (16 stycznia 2008, 13:41:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1512