Uchwała nr XVI/109/07Rady Miejskiejz dnia 31 grudnia 2007w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w MroczyNa podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr62 poz. 558,Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337oraz z 2007r Nr 173 poz.1218);

Uchwała nr XVI/109/07
Rady Miejskiej
z dnia 31 grudnia 2007


w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy

Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr62 poz. 558,Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337oraz z 2007r Nr 173 poz.1218);


Pobierz (174kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (16 stycznia 2008, 13:40:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1570