Uchwała nr XVI/108/07Rady Miejskiejz dnia 31 grudnia 2007w sprawie przystąpienia do realizacji załącznika nr 13 Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Mrocza na lata 2007 – 2015 w zakresie „Budowy obwodnicy Mroczy” i przyjęcia zobowiązania do sfinansowania kosztów budowy w układzie wieloletnimNa podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 z 2006r. Nr 45 poz. 319 i Nr 104 poz. 708);

Uchwała nr XVI/108/07
Rady Miejskiej
z dnia 31 grudnia 2007


w sprawie przystąpienia do realizacji załącznika nr 13 Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Mrocza na lata 2007 – 2015 w zakresie „Budowy obwodnicy Mroczy” i przyjęcia zobowiązania do sfinansowania kosztów budowy w układzie wieloletnim

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 z 2006r. Nr 45 poz. 319 i Nr 104 poz. 708);


Pobierz (180kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (16 stycznia 2008, 13:36:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1517