Uchwała nr XVI/107/07Rady Miejskiejz dnia 31 grudnia 2007w sprawie zmiany załącznika nr 13 oraz 20 do uchwały nr VII/14/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Mrocza na lata 2007-2015Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128)

Uchwała nr XVI/107/07
Rady Miejskiej
z dnia 31 grudnia 2007


w sprawie zmiany załącznika nr 13 oraz 20 do uchwały nr VII/14/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Mrocza na lata 2007-2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128)


Pobierz (177kB) pdf
Pobierz załącznik (63kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (16 stycznia 2008, 13:31:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1374