Uchwała nr XV/102/07Rady Miejskiejz dnia 21 grudnia 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych i przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczejNa podstawie art. 35 ust. 4 oraz art. 37 b ust. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591; z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337);

Uchwała nr XV/102/07
Rady Miejskiej
z dnia 21 grudnia 2007


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych i przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej

Na podstawie art. 35 ust. 4 oraz art. 37 b ust. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591; z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337);


Pobierz (183kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (16 stycznia 2008, 13:09:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1490