Uchwała nr XV/100/07Rady Miejskiejz dnia 21 grudnia 2007w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Witosławiu 45/5 gm. Mrocza w drodze przetargu nieograniczonegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337oraz z 2007r Nr 173 poz.1218) art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( t.j Dz. U. z 2004r Nr 261, poz.2603 zmiany z 2004r Nr 281 poz. 2782, z 2005r Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz.1420 i Nr 175 poz. 1459 z 2006r Nr 104 poz. 708 Nr 220 poz.1600 i poz.1601 oraz z 2007r Nr 173 poz. 1218)

Uchwała nr XV/100/07
Rady Miejskiej
z dnia 21 grudnia 2007


w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Witosławiu 45/5 gm. Mrocza w drodze przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337oraz z 2007r Nr 173 poz.1218) art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( t.j Dz. U. z 2004r Nr 261, poz.2603 zmiany z 2004r Nr 281 poz. 2782, z 2005r Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz.1420 i Nr 175 poz. 1459 z 2006r Nr 104 poz. 708 Nr 220 poz.1600 i poz.1601 oraz z 2007r Nr 173 poz. 1218)


pobierz (179kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (10 stycznia 2008, 14:40:18)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (10 stycznia 2008, 14:41:15)
Zmieniono: Zmiana daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1427