Uchwała nr XV/99/07Rady Miejskiejz dnia 21 grudnia 2007w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek zabudowanych położonych we wsi Orle gm. MroczaNa podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r Nr. 142 poz. 1591 oraz 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 z2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004r Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz. 1203 z 2005r Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457,z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, oraz z 2007r Nr 173 poz. 1218);

Uchwała nr XV/99/07
Rady Miejskiej
z dnia 21 grudnia 2007


w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek zabudowanych położonych we wsi Orle gm. Mrocza

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r Nr. 142 poz. 1591 oraz 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 z2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004r Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz. 1203 z 2005r Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457,z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, oraz z 2007r Nr 173 poz. 1218);


pobierz (179kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (10 stycznia 2008, 14:31:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1459