Uchwała nr XV/97/07Rady Miejskiejz dnia 21 grudnia 2007w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w MroczyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591; z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337) i art. 13 ust. 1 i 2 w związku z art.. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej (tj. Dz.U. Nr 13 poz. 123, zm. w 2002 r. Nr 41 poz. 364, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Nr 96 poz. 874, Nr 213 poz. 2981, z 2004 r. Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598, z 2005 r. Nr 131 poz. 1091, Nr 132 poz. 1111, z 2006 r. Nr 227 poz. 1658);

Uchwała nr XV/97/07
Rady Miejskiej
z dnia 21 grudnia 2007


w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591; z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337) i art. 13 ust. 1 i 2 w związku z art.. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej (tj. Dz.U. Nr 13 poz. 123, zm. w 2002 r. Nr 41 poz. 364, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Nr 96 poz. 874, Nr 213 poz. 2981, z 2004 r. Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598, z 2005 r. Nr 131 poz. 1091, Nr 132 poz. 1111, z 2006 r. Nr 227 poz. 1658);


pobierz (180kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (10 stycznia 2008, 14:25:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1437