Uchwała nr XV/96/07Rady Miejskiejz dnia 21 grudnia 2007w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 . pkt.9 lit.”d” oraz lit.”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r , Nr 142 poz.1591. zm: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr.116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006r Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327i Nr 138, poz. 974/oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych / Dz.U. Nr249, poz.2104/,zm. Nr 169, poz. 1420 i 2006r Nr 45, poz. 319,Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984/

Uchwała nr XV/96/07
Rady Miejskiej
z dnia 21 grudnia 2007


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 . pkt.9 lit.”d” oraz lit.”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r , Nr 142 poz.1591. zm: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr.116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006r Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327i Nr 138, poz. 974/oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych / Dz.U. Nr249, poz.2104/,zm. Nr 169, poz. 1420 i 2006r Nr 45, poz. 319,Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984/


pobierz (158kB) pdf
Załącznik (905kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (10 stycznia 2008, 14:23:21)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (10 stycznia 2008, 14:28:13)
Zmieniono: Dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1361