Uchwała nr XIV/95/07Rady Miejskiejz dnia 12 listopada 2007w sprawie przyjęcia zobowiązania do finansowania w roku 2008 zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy"Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172 póz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337)

Uchwała nr XIV/95/07
Rady Miejskiej
z dnia 12 listopada 2007


w sprawie przyjęcia zobowiązania do finansowania w roku 2008 zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy"

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172 póz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337)


Pobierz (173kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (21 listopada 2007, 12:51:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1592