Uchwała nr XIV/94/07Rady Miejskiejz dnia 12 listopada 2007w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały XXX/52/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 czerwca 2005r. dot. uchwalenia „Programu Promocji Zdrowia oraz Profilaktyki Zawałów Serca i Udarów Mózgu „Polski Projekt 400 Miast" dla Miasta i Gminy Mroczą na lata 2005-2008".Na postawie art. 7 ust. l pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. nr 142póz. 1591, oraz z 2002 r. Nr 23póz. 220, Nr 62póz. 558, Nr 113 póz. 984, Nr 153 póz. 1271, Nr 214 póz. 1806 z 2003 r. Nr 80 póz. 717, Nr 162 póz. 1568 i z 2004 r. Nr 102 póz. 1055, nr 116 póz. 1203) oraz w związku z § 2 Uchwały Nr XXIX/49/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2005 r w sprawie przystąpienia Gminy Mroczą do programu pn. "Polski Projekt 400 Miast"

Uchwała nr XIV/94/07
Rady Miejskiej
z dnia 12 listopada 2007


w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały XXX/52/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 czerwca 2005r. dot. uchwalenia „Programu Promocji Zdrowia oraz Profilaktyki Zawałów Serca i Udarów Mózgu „Polski Projekt 400 Miast" dla Miasta i Gminy Mroczą na lata 2005-2008".

Na postawie art. 7 ust. l pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. nr 142póz. 1591, oraz z 2002 r. Nr 23póz. 220, Nr 62póz. 558, Nr 113 póz. 984, Nr 153 póz. 1271, Nr 214 póz. 1806 z 2003 r. Nr 80 póz. 717, Nr 162 póz. 1568 i z 2004 r. Nr 102 póz. 1055, nr 116 póz. 1203) oraz w związku z § 2 Uchwały Nr XXIX/49/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2005 r w sprawie przystąpienia Gminy Mroczą do programu pn. "Polski Projekt 400 Miast"


Pobierz (168kB) pdf
Załącznik (579kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (21 listopada 2007, 12:49:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1549