Uchwała nr XIV/92/07Rady Miejskiejz dnia 12 listopada 2007w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa, poboru opłaty w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkasoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, i z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128 ) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 zm. z 2006r Nr 225 poz.1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz.1828 i Nr 251 poz.1847) a także Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P Nr 47 poz.557 )

Uchwała nr XIV/92/07
Rady Miejskiej
z dnia 12 listopada 2007


w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa, poboru opłaty w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, i z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128 ) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 zm. z 2006r Nr 225 poz.1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz.1828 i Nr 251 poz.1847) a także Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P Nr 47 poz.557 )


Pobierz (166kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (21 listopada 2007, 12:32:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1684