Uchwała nr XIV/90/07Rady Miejskiejz dnia 12 listopada 2007w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkasoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, i z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128 ) oraz art. 6 ust. 3 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( tj. Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969,zm. Nr 191 poz.1412, Nr 245,poz.1775 , Nr 249, poz.1825 oraz z 2007 r Nr 109, poz.747 ) a także Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r. w sprawie średnie ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. ( M.P Nr 77 poz.831 )

Uchwała nr XIV/90/07
Rady Miejskiej
z dnia 12 listopada 2007


w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, i z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128 ) oraz art. 6 ust. 3 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( tj. Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969,zm. Nr 191 poz.1412, Nr 245,poz.1775 , Nr 249, poz.1825 oraz z 2007 r Nr 109, poz.747 ) a także Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r. w sprawie średnie ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. ( M.P Nr 77 poz.831 )


Pobierz (240kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (21 listopada 2007, 12:25:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1729