Uchwała nr XIV/86/07Rady Miejskiejz dnia 12 listopada 2007zmieniająca uchwałę w sprawie wyposażenia w majątek jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza przez przekazanie w trwały zarząd mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy MroczaNa podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. ”h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004r Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203 z 2005r Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337)

Uchwała nr XIV/86/07
Rady Miejskiej
z dnia 12 listopada 2007


zmieniająca uchwałę w sprawie wyposażenia w majątek jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza przez przekazanie w trwały zarząd mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Mrocza

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. ”h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004r Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203 z 2005r Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337)


Pobierz (171kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (21 listopada 2007, 12:15:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 981