Uchwała nr XIV/84/07Rady Miejskiejz dnia 12 listopada 2007w sprawie zmiany Statutu Gminy MroczaNa podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz.U. Nr 78 poz. 483) i art. 18 ust.2 pky.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142 poz 1591 z 2002r Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806 z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006rNr 17 poz. 128 i Nr 146 poz. 1055)

Uchwała nr XIV/84/07
Rady Miejskiej
z dnia 12 listopada 2007


w sprawie zmiany Statutu Gminy Mrocza

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz.U. Nr 78 poz. 483) i art. 18 ust.2 pky.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142 poz 1591 z 2002r Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806 z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006rNr 17 poz. 128 i Nr 146 poz. 1055)


Pobierz (185kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (21 listopada 2007, 12:08:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1288