Uchwała nr XIV/82/07Rady Miejskiejz dnia 12 listopada 2007w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2007r.Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r , Nr 142 poz.1591. zm: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr.116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327/ ora, art. 188 ust.1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych / Dz.U. Nr249, poz.2104/,zm. Nr 169, poz. 1420 i 2006r Nr 45, poz. 319,Nr 104, poz.708 Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1823,/

Uchwała nr XIV/82/07
Rady Miejskiej
z dnia 12 listopada 2007


w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r , Nr 142 poz.1591. zm: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr.116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327/ ora, art. 188 ust.1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych / Dz.U. Nr249, poz.2104/,zm. Nr 169, poz. 1420 i 2006r Nr 45, poz. 319,Nr 104, poz.708 Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1823,/


Pobierz (658kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (21 listopada 2007, 11:36:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 816