Uchwała nr XIII/81/07Rady Miejskiejz dnia 15 października 2007w sprawie zmiany załącznika nr 7 oraz 20 do Uchwały nr VII/14/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Mrocza na lata 2007-2015Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art.7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 ; z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203 z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 146 poz. 1055);

Uchwała nr XIII/81/07
Rady Miejskiej
z dnia 15 października 2007


w sprawie zmiany załącznika nr 7 oraz 20 do Uchwały nr VII/14/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Mrocza na lata 2007-2015

Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art.7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 ; z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203 z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 146 poz. 1055);


Pobierz (167kB) pdf
Pobierz załącznik (67kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (23 października 2007, 14:30:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1121