Uchwała nr XIII/80/07Rady Miejskiejz dnia 15 października 2007w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXI/2/229/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Gminie Mrocza na lata 2004-2014”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tj. Dz. U. z 2001r , Nr 142 poz.1591. zm: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr.116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 146 poz. 1055);

Uchwała nr XIII/80/07
Rady Miejskiej
z dnia 15 października 2007


w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXI/2/229/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Gminie Mrocza na lata 2004-2014”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tj. Dz. U. z 2001r , Nr 142 poz.1591. zm: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr.116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 146 poz. 1055);


Pobierz (171kB) pdf
pobierz załącznik (526kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (23 października 2007, 14:18:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1119