Uchwała nr XIII/79/07Rady Miejskiejz dnia 15 października 2007w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr XXVI/9/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Rozwoju Miejscowości w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich – priorytet 2 – Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, Działanie 2.3 – Odnowa Wsi oraz Zachowanie i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego dla miejscowości: Drążno, Rościmin, Witosław.Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art.7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 ; z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203 z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 146 poz. 1055);

Uchwała nr XIII/79/07
Rady Miejskiej
z dnia 15 października 2007


w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr XXVI/9/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Rozwoju Miejscowości w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich – priorytet 2 – Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, Działanie 2.3 – Odnowa Wsi oraz Zachowanie i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego dla miejscowości: Drążno, Rościmin, Witosław.

Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art.7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 ; z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203 z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 146 poz. 1055);


Pobierz (173kB) pdf
pobierz załącznik (1102kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (23 października 2007, 14:00:40)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (26 listopada 2007, 11:34:05)
Zmieniono: Wymiana błędnie dodanego załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1237