Uchwała nr XII/76/07Rady Miejskiejz dnia 28 września 2007w sprawie „Budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko w Gminie Mrocza – etap I oraz kanalizacji deszczowej w Mroczy”Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337);

Uchwała nr XII/76/07
Rady Miejskiej
z dnia 28 września 2007


w sprawie „Budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko w Gminie Mrocza – etap I oraz kanalizacji deszczowej w Mroczy”

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337);


Pobierz (169kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (5 października 2007, 14:03:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 951