Uchwała nr XII/70/07Rady Miejskiejz dnia 28 września 2007w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Samsieczynek na rzecz Gminy Mrocza od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w BydgoszczyNa podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142 poz1591 z 2002r Dz.U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806 z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r Nr 17 poz. 128,Nr 181 poz. 1337, Nr 175 poz. 1457 );

Uchwała nr XII/70/07
Rady Miejskiej
z dnia 28 września 2007


w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Samsieczynek na rzecz Gminy Mrocza od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142 poz1591 z 2002r Dz.U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806 z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r Nr 17 poz. 128,Nr 181 poz. 1337, Nr 175 poz. 1457 );


Pobierz (194kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (5 października 2007, 13:45:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 963