NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/8/180/03Rady miejskiejz dnia 30 grudnia 2003zmieniająca uchwałę nr XIII/2/138/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 5 grudnia 2003r w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych i sposobu ich pobierania w 2004r.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591, z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 214 poz.1806) w związku z art.18 i art.19 pkt.1 lit.”d” ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o opłatach i podatkach lokalnych (tj.Dz.U.z 2001r Nr 9 poz.84, Nr 200 poz. 1683 i z 2003r Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.1039)

Uchwała nr XIV/8/180/03
Rady miejskiej
z dnia 30 grudnia 2003


zmieniająca uchwałę nr XIII/2/138/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 5 grudnia 2003r w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych i sposobu ich pobierania w 2004r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591, z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 214 poz.1806) w związku z art.18 i art.19 pkt.1 lit.”d” ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o opłatach i podatkach lokalnych (tj.Dz.U.z 2001r Nr 9 poz.84, Nr 200 poz. 1683 i z 2003r Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.1039)


Plik do pobrania (22kB) plik

 

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (10 stycznia 2004, 14:30:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1950