NULL string(0) ""

Uchwała nr III/21/06Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2006w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mrocza na rok 2007r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 . pkt.9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001r, Nr 142 poz. 1591. zm: z 2002r. Nr 23poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr. 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust.2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych / Dz. U. Nr249, poz.2104/,zm. Nr 169, poz. 1420 i 2006r Nr 45, poz. 319

Uchwała nr III/21/06
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2006


w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mrocza na rok 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 . pkt.9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001r, Nr 142 poz. 1591. zm: z 2002r. Nr 23poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr. 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust.2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych / Dz. U. Nr249, poz.2104/,zm. Nr 169, poz. 1420 i 2006r Nr 45, poz. 319


pobierz (103kB) pdf

budżet 2007 (930kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (12 stycznia 2007, 10:01:07)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (12 stycznia 2007, 10:05:43)
Zmieniono: Dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1602