NULL string(0) ""

Uchwała nr XIII/33/169/03Rady Miejskiejz dnia 5 grudnia 2003uchylająca uchwałę nr XII/2/132/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 października 2003r w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591, z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 113 poz. 984, Nr214 poz.1806 i z 2003r Nr 80 poz. 717 ) w związku z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatku i opłatach lokalnych ( Dz.U. Nr 9 poz.31 z późn. zm).

Uchwała nr XIII/33/169/03
Rady Miejskiej
z dnia 5 grudnia 2003


uchylająca uchwałę nr XII/2/132/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 października 2003r w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591, z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 113 poz. 984, Nr214 poz.1806 i z 2003r Nr 80 poz. 717 ) w związku z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatku i opłatach lokalnych ( Dz.U. Nr 9 poz.31 z późn. zm).


plik do pobrania (22kB) plik

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (2 stycznia 2004, 08:52:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1970