NULL string(0) ""

Uchwała nr XIII/31/167/03Rady Miejskiejz dnia 5 grudnia 2003w sprawie zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r Dz. U.Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 133 poz. 984 i Nr 214 poz. 1806 z 2003r Nr 80 poz. 717)) oraz art. 88a ust.4 ustawy z dnia 19 listopada 1999r o prawie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz.1178 z 1999rz 2000 r NR 80 poz. 958, Nr 114 poz.1193 z 2001r Nr 49 poz.509, Nr 67 poz.679, Nr 102 poz.1115, Nr 147 poz.1643 z 2002r Nr 86 poz. 789, Nr 128 poz.1176).

Uchwała nr XIII/31/167/03
Rady Miejskiej
z dnia 5 grudnia 2003


w sprawie zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r Dz. U.Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 133 poz. 984 i Nr 214 poz. 1806 z 2003r Nr 80 poz. 717)) oraz art. 88a ust.4 ustawy z dnia 19 listopada 1999r o prawie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz.1178 z 1999rz 2000 r NR 80 poz. 958, Nr 114 poz.1193 z 2001r Nr 49 poz.509, Nr 67 poz.679, Nr 102 poz.1115, Nr 147 poz.1643 z 2002r Nr 86 poz. 789, Nr 128 poz.1176).


plik do pobrania (23kB) plik

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (31 grudnia 2003, 09:30:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1909