NULL string(0) ""

Uchwała nr III/23/06Rady Miejskiejz dnia 28 grudnia 2006w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Mroczy oraz planów kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2007Na podstawie art. 21ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153poz. 1271, Nr214poz. 1806, z 2003 r. Nr 80poz. 717, Nr 162poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116poz. 1203, i z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128 ), oraz § 9 i § 47 Statutu Gminy Mrocza (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2003r. Nr 53 poz. 2473)

Uchwała nr III/23/06
Rady Miejskiej
z dnia 28 grudnia 2006


w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Mroczy oraz planów kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2007

Na podstawie art. 21ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153poz. 1271, Nr214poz. 1806, z 2003 r. Nr 80poz. 717, Nr 162poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116poz. 1203, i z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128 ), oraz § 9 i § 47 Statutu Gminy Mrocza (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2003r. Nr 53 poz. 2473)


pobierz (146kB) pdf

metryczka


Opublikował: Rafał Kowalkowski (5 stycznia 2007, 08:36:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1532