NULL string(0) ""

Uchwała nr XIII/28/164/03Rady Miejskiejz dnia 5 grudnia 2003w sprawie zmiany Statutu Zakładu Robót PublicznychNa podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.”h” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 , zm. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003rNr 80 poz. 717 ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych ( tj.Dz.U. z 2003r Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz.874 ).

Uchwała nr XIII/28/164/03
Rady Miejskiej
z dnia 5 grudnia 2003


w sprawie zmiany Statutu Zakładu Robót Publicznych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.”h” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 , zm. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003rNr 80 poz. 717 ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych ( tj.Dz.U. z 2003r Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz.874 ).


plik do pobrania (23kB) plik

metryczka


Opublikował: Sebastian Mazur (31 grudnia 2003, 08:58:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1884